Asisten Simulasi dan Aplikasi Industri Periode Ganjil 2015/2016


rsz_img_1533_e17_e17
dea
SIMULATOR 032
Nama: Dea Andhini
NIM: 125060700111121
E-mail: deaandhini.lsai@gmail.com
Jabatan: Members HRE
deni
SIMULATOR 033
Nama: Deni Kurniawan Lamsi
NIM: 125060700111046
E-mail: denilamsi.lsai@gmail.com
Jabatan: Head of Maintenance
elli
SIMULATOR 034
Nama: Eliana Nurhafidah
NIM: 125060700111067
E-mail: eliananurhafidah.lsai@gmail.com
Jabatan: Member R&D
ersa
SIMULATOR 035
Nama: Ersa Syahputra
NIM: 125060700111029
E-mail: ersasyahputra.lsai@gmail.com
Jabatan: Head of Division R&D
naila
SIMULATOR 036
Nama: Naila Alfi Nabila
NIM: 125060700111070
E-mail: naila.lsai@gmail.com
Jabatan: Head of Division Administrasi
pety
SIMULATOR 037
Nama: Petty Chynthya Nirmalasari
NIM: 125060700111072
E-mail: tya.lsai@gmail.com
Jabatan: Head of Division HRE
rai
SIMULATOR 038
Nama: Raynaldo Ignatius Tiwa H.
NIM: 125060700111065
E-mail:raynaldo.lsai@gmail.com
Jabatan: Assistant Coordinator
vergi
SIMULATOR 039
Nama: Vergiant Yoga Perdana
NIM: 125060701111013
E-mail: vergiant.lsai@gmail.com
Jabatan: Head of Division VCD
atira
SIMULATOR 040
Nama: Athira Putri Naurasari
NIM: 125060700111040
E-mail: athira.lsai@gmail.com
Jabatan: Member VCD
maya
SIMULATOR 041
Nama: Maya Rahmawati
NIM: 125060700111071
E-mail: mayarahmawati.lsai@gmail.com
Jabatan: Member of Administrasi
novita
SIMULATOR 042
Nama: Novita Sari
NIM: 125060700111015
E-mail: novitasari.lsai@gmail.com
Jabatan: Member HRE
roit
SIMULATOR 043
Nama: Raid Luthfi Ishamulladin
NIM: 125060707111015
E-mail: raidluthfi.lsai@gmail.com
Jabatan: Member R&D
sindu
SIMULATOR 044
Nama: Sindu Gumilang
NIM: 125060707111011
E-mail: sindugumilang.lsai@gmail.com
jabatan: Members Maintenance